POP Pankin Verkkomaksu - POP Bankens Nätbetalning

Toiminto keskeytynyt / Funktionen avbruten
Maksua ei voida välittää. Ota yhteys kauppapaikkaan.
Betalningen kan inte förmedlas. Kontakta handelsplatsen.