POP Pankin Verkkomaksu - POP Bankens Nätbetalning

Toiminto keskeytynyt aikakatkaisun tai virheen vuoksi. Maksua ei voida välittää. Yritä uudelleen tai ota yhteys kauppapaikkaan.
Funktionen avbröts för att sessionen gick ut eller ett fel inträffade. Betalningen kan inte förmedlas. Försök på nytt eller kontakta handelsplatsen.