Toiminto keskeytynyt/Funktionen avbruten
NET_SELLER_ID -kenttä puuttuu.

Maksua ei voida välittää. Ota yhteys kauppapaikkaan. Betalningen kan inte förmedlas. Kontakta handelsplatsen.